Byanät

I Älmhults kommun finns följande geografiska områdefördelning mellan byanäten (klicka på respektive område för kontaktuppgifter).

Fiberområden Hallaryd Delary - Göteryd Pjätteryd Diö - Stenbrohult Liatorp Eneryda Virestad Bråthult Häradsbäck

Följande fiberföreningar har, via beslut på extra föreningsstämmor, valt att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet:

  • Fälhult Fiber Ekonomisk förening
  • Diö Byanät Ekonomisk förening
  • Pjetteryd Fiber Ekonomisk förening
  • Liatorp Fiber Ekonomisk förening

ElmNets erbjudande till medlemmarna i sina byanät är samma som för samtliga kunder i ElmNets fibernät. Resterande byanät sätter själva upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område.