Driftstörning för kunder i delar av Pjätteryd, Ryfors och Göteryd

UPD 2020-02-07 kl 09.15 Den avgrävda fiberkabeln är nu lagad, felet åtgärdat och vi har åter kontakt med all utrustning.

Det kan krävas omstart av fibermodem och router för att din internetanslutning ska komma igång igen. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter omstarten.

UPD 2020-02-05 kl 08.35 Reparationsarbete pågår fortfarande. Det är en stamledning som blev skadad och vi blåser om fiber samt skarvar i flera brunnar. Därför tar reparationsarbetet längre tid än väntat.

UPD kl 15.15 Driftstörningen i Ryfors och Göteryd är nu åtgärdad. Det kan dock krävas omstart av fibermodem och router för att din internetanslutning ska komma igång igen. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter omstarten.

Vi har för närvarande en driftstörning i delar av Pjätteryds område, Ryfors och Göteryd som orsakas av en avgrävd fiberkabel. Boastad, Hökhult och Sjöastabygd ska ej vara påverkade av detta avbrott.

Omkoppling och reparationsarbete pågår. Beräknad sluttid kan i nuläget inte bedömas.

Nyhet
Publicerad: