Planerat driftuppehåll den 11 mars

UPD kl 08.00 2020-03-11 Arbetet utfört utan komplikationer.

Onsdagen den 11 mars, kl 06.00-07.00 genomför Zitius en trafikomläggning i ElmNets fibernätet. Kortare avbrott kan förekomma under tiden som arbetet pågår. Avbrottstiden beräknas till 5 minuter.

Nyhet
Publicerad: